Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Max antal platser i salarna är reglerat av arbetsmiljöskäl och brandskyddsföreskrifter. Antalet får ej överskridas.
Sökning gäller mellan: 2022-12-08 - 2023-06-08 (H22 LPHösttermin - S23 LPSommar)

Program: Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (TAEAA.19715.21)

Kursscheman

Vid avvikelser gäller i första hand programschemat.

KronoX Web 5.3.2 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.